Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)11th Iinternational Conference OPROTEH 2015, 04-06-2015 - 06-06-2015, Bacau, Rumunia
Jednostka współorganizatoraWydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatora“Vasile Alecsandri” University of Bacau – Romania
“Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi – Romania
Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB)
Romanian Academy of Agricultural and Forestry Sciences
Politecnico University of Torino – Italy
“Angel Kanchev” University of Ruse – Bulgaria
Liczba uczestników konferencji200
Liczba uczestników prezentujących referaty151
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe149
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji20
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych99

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót