Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)E-MRS Fall Meeting 2015, 15-09-2015 - 18-09-2015, Polska
Jednostka głownego organizatoraWydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraInstytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk)
Polskie Towarzystwo Badań Materiałowych
Europejskie Towarzystwo Badań Materiałowych
Liczba uczestników konferencji1215
Liczba uczestników prezentujących referaty730
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe580
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji460
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych80

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót