Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)Composites and Ceramic Materials-Technology, Application and Testing , 01-06-2015 - 03-06-2015, Białowieża, Polska
Jednostka głownego organizatoraKatedra Technologii Chemicznej (WCh / KTCh)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraInstytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) [Polska Akademia Nauk (PAN)]
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
Liczba uczestników konferencji83
Liczba uczestników prezentujących referaty75
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe5
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji20
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych6.67

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót