Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)Composites and Ceramic Materials-Technology, Application and Testing , 01-06-2015 - 03-06-2015, Białowieża, Polska
Jednostka głownego organizatoraKatedra Technologii Chemicznej (WCh / KTCh)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraInstytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
Liczba uczestników konferencji83
Liczba uczestników prezentujących referaty75
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe5
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji20
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych6.67

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót