Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie) 14th IFIP TC8 International Conference Computer Information Systems and Industrial Management (CISIM 2015), 24-09-2015 - 26-09-2015, Warszawa, Polska
Jednostka głownego organizatoraWydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraPolitechnika Białostocka (PB)
Liczba uczestników konferencji80
Liczba uczestników prezentujących referaty48
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe29
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji16
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych60.42

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót