Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

6th European Young Engineers Conference

Identyfikator pozycji
WUT790a6c6c6f1045a1a785833f0c02b5a5
Konferencja (wydarzenie)
6th European Young Engineers Conference (EYEC), 2017, 24-04-2017 - 26-04-2017, Warszawa, Polska
Jednostka głownego organizatora
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Liczba uczestników konferencji
81
Liczba uczestników prezentujących referaty
46
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe
10
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji
26
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych
10.00
Akcja użytkownika
bg_DS: Przekazanie do systemu POL-on, 01-02-2018 09:22

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/organizedconference/WUT790a6c6c6f1045a1a785833f0c02b5a5/
URN
urn:pw-repo:WUT790a6c6c6f1045a1a785833f0c02b5a5

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony