Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)4th International Conference on Innovative Network Systems and Applications (iNetSApp'16), 11-09-2016 - 14-09-2016, Gdańsk, Polska
Jednostka głownego organizatoraWydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraResearch and Development Centre Orange Labs Poland
Zayed University, United Arab Emirates
Wydział Cybernetyki (WCY WAT) [Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)]
Department of Technical Cybernetics, University of Žilina, Slovakia
Liczba uczestników konferencji28
Liczba uczestników prezentujących referaty24
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe12
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji15
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych50

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót