Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)16th International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering (ISSET 2015), 08-10-2015 - 10-10-2015, Warszawa, Polska
Jednostka głownego organizatoraInstytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI / IRTM)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraUniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Liczba uczestników konferencji65
Liczba uczestników prezentujących referaty46
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe0
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji4
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych0

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót