Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)57 Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza "Innowacje w inżynierii spajania", 19-10-2015 - 21-10-2015, Jachranka, Polska
Jednostka głownego organizatoraInstytut Technik Wytwarzania (WIP / ITW)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraStowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
Liczba uczestników konferencji124
Liczba uczestników prezentujących referaty24
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe3
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji10
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych12.5

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót