Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)7th International Network Optimization Conference (INOC 2015), 18-05-2015 - 20-05-2015, Warszaw, Polska
Jednostka głownego organizatoraInstytut Telekomunikacji (WEiTI / IT)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraStowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji (SIT)
Liczba uczestników konferencji120
Liczba uczestników prezentujących referaty65
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe14
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji22
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych21.54

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót