Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

17th Central European Conference on Cryptology

Identyfikator pozycji
WUT393eaff74c284c7fa4ca685a62ce2dbc
Konferencja (wydarzenie)
17th Central European Conference on Cryptology (CECC 2017), 2017, 28-06-2017 - 30-06-2017, Warszawa, Polska
Jednostka głownego organizatora
Politechnika Warszawska (PW)
Jednostka współorganizatora
Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatora
Liczba uczestników konferencji
100
Liczba uczestników prezentujących referaty
50
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe
35
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji
40
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych
35.00
Akcja użytkownika
bg_DS: Przekazanie do systemu POL-on,

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/organizedconference/WUT393eaff74c284c7fa4ca685a62ce2dbc/
URN
urn:pw-repo:WUT393eaff74c284c7fa4ca685a62ce2dbc

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony