Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis and 5th Joint Czech - Hungarian - Polish - Slovakian Thermoanalytical Conference (CCTA 12), 06-09-2015 - 10-09-2015, Zakopane, Polska
Jednostka głownego organizatoraInstytut Chemii (WBMiP / ICh)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)
Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W.Świętosławskiego
Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica
Liczba uczestników konferencji250
Liczba uczestników prezentujących referaty87
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe22
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji66
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych25.29

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót