Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)3rd International Conference on Innovative Network Systems and Applications (iNetSApp) (iNetSApp'15), 13-09-2015 - 16-09-2015, Łódź, Polska
Jednostka głownego organizatoraWydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraWydział Cybernetyki (WCY WAT) [Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)]
Zayed University, United Arab Emirates
Department of Technical Cybernetics, Faculty of Management Science and Informatics University of Žilina
Research and Development Centre Orange Labs Poland
Liczba uczestników konferencji59
Liczba uczestników prezentujących referaty39
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe22
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji26
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych56.00

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót