Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)18th European Conference on Integrated Optics (ECIO 2016), 18-05-2016 - 20-05-2016, Warszawa, Polska
Jednostka głownego organizatoraInstytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki (WEiTI / IMiO)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraStowarzyszanie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP)
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT)
Liczba uczestników konferencji189
Liczba uczestników prezentujących referaty120
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe105
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji79

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót