Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)Efektywność działania samorządu terytorialnego. Uwarunkowania prawne i społeczne. Ogólnopolska konferencja naukowa, 16-05-2016 - 16-05-2016, Warszawa , Polska
Jednostka głownego organizatoraWydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Liczba uczestników konferencji190
Liczba uczestników prezentujących referaty14
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe0
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji8
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych0.00

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót