Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)17th International Radar Symposium (IRS 2016), 10-05-2016 - 12-05-2016, Kraków, Polska
Jednostka głownego organizatoraInstytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI / IRTM)
Instytut Systemów Elektronicznych (WEiTI / ISE)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraAkademia Górniczo-Hutnicza (AGH)
Liczba uczestników konferencji170
Liczba uczestników prezentujących referaty115
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe80
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji80
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych70

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót