Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder, 26-09-2016 - 29-09-2016, Płock, Polska
Jednostka głownego organizatoraInstytut Chemii (WBMiP / ICh)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraPolskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W.Świętosławskiego
Liczba uczestników konferencji110
Liczba uczestników prezentujących referaty16
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe9
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji27
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych56.25

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót