Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)8th International Scientific Conference - Management of Technology Step to Sustainable Production - MOTSP2016, 01-06-2016 - 03-06-2016, Poreč, Istria, Chorwacja
Jednostka głownego organizatoraWydział Transportu (WT)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraUniversity of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
University of North, Koprivnica, Croatia
Liczba uczestników konferencji120
Liczba uczestników prezentujących referaty120
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe100
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji32
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych84.0

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót