Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych – problemy i rozwiązania, 29-02-2016 - 01-03-2016, Chlewiska k. Siedlec, Polska
Jednostka głownego organizatoraInstytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI / IAiIS)
Liczba uczestników konferencji35
Liczba uczestników prezentujących referaty14
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe0
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji1
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych0

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót