Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)Dynamical Problems in Rail Vehicles 2016, Slovak-Polish Workshop (DynRail 2016), 06-12-2016 - 07-12-2016, Zilina, Słowacja
Jednostka głownego organizatoraZakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych (WT / ZPBUT)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraUniversity of Žilina (ŽU)
Liczba uczestników konferencji46
Liczba uczestników prezentujących referaty14
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe6
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji4
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych0.50

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót