Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Convex, Discrete and Integral Geometry

Identyfikator pozycji
WUT10e7f165efe84758a50171e14c8451ba
Konferencja (wydarzenie)
Convex, Discrete and Integral Geometry, 2017, 04-06-2017 - 09-06-2017, Będlewo, Polska
Jednostka głownego organizatora
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatora
Liczba uczestników konferencji
70
Liczba uczestników prezentujących referaty
48
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe
42
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji
44
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych
87.50
Akcja użytkownika
bg_DS: Przekazanie do systemu POL-on,

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/organizedconference/WUT10e7f165efe84758a50171e14c8451ba/
URN
urn:pw-repo:WUT10e7f165efe84758a50171e14c8451ba

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony