Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

16th International Conference Computer Information Systems and Industrial Management (CISIM 2017)

Identyfikator pozycji
WUT0de7affd88494d6da259452551fc05fa
Konferencja (wydarzenie)
16th International Conference Computer Information Systems and Industrial Management (CISIM 2017), 2017, 16-06-2017 - 18-06-2017, Białystok, Polska
Jednostka głownego organizatora
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatora
Politechnika Białostocka (PB)
Liczba uczestników konferencji
66
Liczba uczestników prezentujących referaty
51
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe
18
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji
24
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych
35.29
Akcja użytkownika
bg_DS: Przekazanie do systemu POL-on,

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/organizedconference/WUT0de7affd88494d6da259452551fc05fa/
URN
urn:pw-repo:WUT0de7affd88494d6da259452551fc05fa

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony