Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)Autentyzm a palimpsest zabytków konserwowanych, 24-10-2015 - 24-10-2015, Warszawa, Polska
Jednostka głownego organizatoraWydział Architektury (WA)
Liczba uczestników konferencji30
Liczba uczestników prezentujących referaty9
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe0
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji5
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych0.00

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót