Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)6th Polish Combinatorial Conference, 19-09-2016 - 23-09-2016, Będlewo, Polska
Jednostka głownego organizatoraWydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraUniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)
Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH)
Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Liczba uczestników konferencji120
Liczba uczestników prezentujących referaty82
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe39
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji54
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych47.56

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót