Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Organizacja państwowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na przykładzie Państwowego "Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku"

Ilona Sokołowska

Abstract

xxx
Record ID
WUTff06d203edbe4b6f9f2985129c9792a2
Diploma type
Master of Science
Author
Ilona Sokołowska (FGC) Ilona Sokołowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Marcin Karabin (FGC/DCLM) Marcin Karabin,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-03-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
 • File: 1
  schemat do pracy.pdf
 • File: 2
  SOKOLOWSKA__ILONA.pdf
 • File: 3
  zał 2.jpg
 • File: 4
  zał 1.jpg
 • File: 5
  zał 19 _4.jpg
 • File: 6
  zał 19.jpg
 • File: 7
  zał 19_3.jpg
 • File: 8
  zał 19_6.jpg
 • File: 9
  zał. 3.jpg
 • File: 10
  zał. 4.jpg
 • File: 11
  zał. 5.jpg
 • File: 12
  zał. 6.jpg
 • File: 13
  zał. 7.jpg
 • File: 14
  zał. 8.jpg
 • File: 15
  zał. 9.jpg
 • File: 16
  zał. 10.jpg
 • File: 17
  zał. 12.jpg
 • File: 18
  zał. 11.jpg
 • File: 19
  zał. 13.jpg
 • File: 20
  zał. 14.jpg
 • File: 21
  zał. 15.jpg
 • File: 22
  zał. 16.jpg
 • File: 23
  zał. 16_1.jpg
 • File: 24
  zał. 17.jpg
 • File: 25
  zał. 17_1.jpg
 • File: 26
  zał. 18.jpg
 • File: 27
  zał. 19_7.jpg
 • File: 28
  zał. 20.jpg
 • File: 29
  zał.19_1.jpg
 • File: 30
  zał.19_2.jpg
 • File: 31
  zał19_5.jpg
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTff06d203edbe4b6f9f2985129c9792a2/
URN
urn:pw-repo:WUTff06d203edbe4b6f9f2985129c9792a2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page