Overview of Non-relational Databases Algorithms

Marcin Szymaniuk

Abstract

This paper shows various kind of algorithms used in non-relational database systems. It explores and examines the most important features and limitations of them. It also shows various modifications of the Consistent Hashing algorithm and compares them. The integral part of that work is a source code of simulator used to compare Consistent Hashing modifications.
Diploma typeMaster of Science
Author Marcin Szymaniuk II
Marcin Szymaniuk,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishPrzegląd algorytmów stosowanych w nierelacyjnych bazach danych
Supervisor Piotr Salata II
Piotr Salata,,
- The Institute of Computer Science
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Internal identifierENII-PM.001731
Keywords in PolishNoSQL, Consistent Hashing, nierelacyjne bazy danych, partycjonowanic, replikacja
Keywords in EnglishNoSQL, non-relational databases, Consistent Hashing, partitioning, replication
Abstract in PolishCelem pracy było dokonanie przeglądu wybranych rozwiązaň stosowanych w nierelacyjnych bazach danych. Praca zawiera opis rozwiigań zastosowanych w trzech wybranych bazach danych oraz analizę ich najważniejszych cech. Znaczące miejsce w pracy zajmuje algorytm Consistent Hashing, którego różne modyfikacje zostały poddane badaniom i porównaniu. Integralną część pracy stanowi kod źródłowy symulatora, służqçego porównaniu opisanych wersji algorytmu Consistent Hashing.

Get link to the record
msginfo.png

Back