Engineering methods of recovery uranium from waste supplies

Jakub Piotr Gorzałczyński

Abstract

The following thesis has been elaborated at the Institute of Nuclear Chemistry and Technology in Sol - Gel Laboratory as a part of project POIG 01.01.02-14-094.09-00 ‘’ The analysis of the possibility of uranium recovery for nuclear energy from country supplies’’ - theme‘’ The Analysis of uranium recovery as side product from production of copper concentrate from copper ores in Zagłebie Lubińskie’’. Theoretical part describes properties of uranium and its compounds, methods of this element recovery from ores and other more diluted substrates. The copper recovery technology used by KGHM company, one of the biggest on the world, is discussed and the formation of wastes in flotation process analysed. Experimental part presents results of recovery uranium and other valuable elements as cobalt, vanadium, molybdenum, from copper ores and flotation wastes. Finally results of the experiments are presented being a basis for proposal of a new technology of uranium and other valuable elements recovery from copper ores and flotation wastes.
Diploma typeMaster of Science
Author Jakub Piotr Gorzałczyński WIChiP
Jakub Piotr Gorzałczyński,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Title in PolishInżynieryjne procesy uzysku uranu z surowców ubogich
Supervisor Andrzej Grzegorz Chmielewski ZKTP
Andrzej Grzegorz Chmielewski,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitDepartment of Process Kinetics and Thermodynamics (DPKT)
Study subject / specializationInżynieria Chemiczna i Procesowa
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date25-09-2013
Issue date (year)2013
Pages68
Internal identifierDICHP-2230
Reviewers Andrzej Grzegorz Chmielewski ZKTP
Andrzej Grzegorz Chmielewski,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Tomasz Wąsowski KIPZ
Tomasz Wąsowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishPraca powstała w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w pracowni zol-żel w ramach projektu POIG 01.01.02-14-094.09-00 ‘’Analiza możliwości pozyskania uranu dla energetyki jądrowej z zasobów krajowych’’, którego jednym z zadań była ‘’Analiza możliwości pozyskiwania uranu, jako produktu ubocznego przy produkcji koncentratu miedziowego z rud miedzionośnych wydobywanych w Zagłębiu Lubińskim’’. Część teoretyczna opisuje właściwości uranu i jego związków, metody pozyskiwania tego pierwiastka z rud uranowych jak i innych bardziej rozproszonych źródeł. W części tej opisane są również metody wydobywania miedzi oraz technologia stosowana przez KGHM, który to kombinat jest jedną z największych w świecie firm pod względem przerobu rud miedzi. Opisane są także sposoby postępowania z powstałymi odpadami po flotacji tego pierwiastka. W części doświadczalnej przedstawione są rezultaty badań z pozyskiwania uranu a także innych cennych pierwiastków takich jak wanad, molibden czy kobalt zarówno z rud miedzionośnych jak i odpadów po flotacyjnych powstałych w procesie przerobu miedzi. Praca zakończona jest wnioskami przedstawiającymi rezultaty badań, a także propozycją schematu technologii pozwalającej na odzysk uranu jak i innych cennych pierwiastków z odpadów poflotacyjnych.
File
praca dyplomowa magisterska Jakub Gorzalczynski calosc.pdf 3.38 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 2872

Get link to the record
msginfo.png

Back