Power reserve impact on the electricity price at the Polish Power Exchange

Daniel Michalik

Abstract

Power system operator has a number of responsibilities that focus on maintaining reliability. System generation must be as close as possible to the system load and electrical losses to ensure that system frequency in maintained at or very close to normal levels. This is achieved through numerous procedures using, for example, deployment of reliability reserves with both centralized control and autonomous response. Many of the properties of the power system including its generation output and load levels are both variable and unpredictable. Therefore, additional capacity above that needed to meet actual load demands has to be kept at the national power system. The volume of the available power reserve at the system depends on both demand and supply side. The behavior of these sides has also a great impact on the electricity price at the power exchange. Between the electricity price and the volume of the available power reserve there is a negative correlation, it means that if the power reserve at the system decreases, the spot electricity price increases. Such relation cause the supply side to affect the amount of the available power reserve and achieve higher margins during the reduction of additional capacity above the actual load, but too high operating reserve can provoke the negative price at the spot market, because of large quantity of wind power generation. The influence of renewable resources on both power reserve and electricity price is described by the marginal cost curve, which was prepared for power plants at the national power system to analyze the relation between available power reserve, electricity price and behavior of power station operators. The last part of the paper concentrates on the quantitative analysis of power reserve impact on the spot price using date between January 2007 and April 2013.
Diploma typeMaster of Science
Author Daniel Michalik WMEiL
Daniel Michalik,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Title in PolishWpływ operacyjnej rezerwy mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na cenę giełdową energii elektrycznej
Supervisor Paweł Skowroński ITC
Paweł Skowroński,,
- The Institute of Heat Engineering
Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Heat Engineering (IHE)
Study subject / specializationEnergetyka (Power Engineering)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date28-10-2013
Issue date (year)2013
Pages110
Internal identifierMEL; PD-2386
Reviewers Paweł Skowroński ITC
Paweł Skowroński,,
- The Institute of Heat Engineering
, Janusz Lewandowski ITC
Janusz Lewandowski,,
- The Institute of Heat Engineering
Keywords in Polishrynek energii, rezerwa mocy, giełda energii
Keywords in Englishxxx
Abstract in PolishRezerwa operacyjna mocy odgrywa ważną rolę w optymalizacji pracy systemu elektroenergetycznego. Jej wykorzystanie pozwala na ciągłe reagować na zmiany zapotrzebowania na energie elektryczną i na utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej, a zwłaszcza częstotliwości. Wielkość dostępnej rezerwy operacyjnej mocy zależy od zachowania zarówno strony popytowe, jak i podażowej. Postępowanie tych stron wpływa także na cenę giełdową energii elektrycznej Pomiędzy ceną energii a wielkością dostępnej rezerwy mocy występuje negatywna korelacja, oznacza to, że wraz ze spadkiem dostępnej rezerwy mocy dla Operatora Systemu Przesyłowego wzrasta cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Taka współzależność powoduje, że strona podażowa może wpływać na wielkość dostępnej rezerwy i realizować wyższe marże handlowe poprzez jej ograniczanie. Z tego powodu celem pracy była analiza wpływu dostępnej rezerwy mocy operacyjnej na cenę giełdową energii elektrycznej. Pierwsza część pracy poświęcona została na przedstawieniu procesu zmian zachodzących na rynku energii elektrycznej. Opisani zostali uczestnicy rynku, jak również została scharakteryzowana struktura przedmiotowa rynku energii elektrycznej. W kolejnej części pracy zostały zaprezentowane czynniki wpływające na cenę energii elektrycznej, do których zalicza się głównie cena paliwa podstawowego, jednostki emisji EUA oraz pozostałe koszty korzystania ze środowiska. Analizując cenę energii elektrycznej w funkcji zapotrzebowania przeprowadzono także analizę kosztów krańcowych w elektrowniach zawodowych. W ostatniej części pracy dokonano teoretycznej analizy znaczenia rezerwy mocy w kształtowaniu cen energii elektrycznej w zależności zachowań uczestników rynku wytwarzania energii elektrycznej oraz przeprowadzono ilościowe badania zależności nadwyżki zapotrzebowania na moc na cenę energii. Otrzymane wyniki posłużyły do analizy koniecznych warunków, aby cena energii elektrycznej była bliska zeru złotych.
File
Daniel_Michalik_211392_praca_mgr.pdf 2.77 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back