Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

True Random Number Generators and Their Statistical Properties

Łukasz Romanowski

Abstract

True Random Number Generators are becoming more popular in the advent of new methods for their implementation in digital circuits. Unfortunately those methods require not only appropriate source of randomness but also usage of entropy extraction method that produces sequence of numbers with satisfactory statistical properties. The main goal of this work is to propose methods supporting construction of True Random Number Generators implemented in digital circuits. As a result I have proposed a method for evaluation and comparison of entropy extractors which enables selection of extractor for given TRNG working in specific environment.
Record ID
WUTf928f9216d544e09b1aef760e9a4f518
Diploma type
Master of Science
Author
Łukasz Romanowski (FEIT/PE) Łukasz Romanowski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Generatory liczb losowych TRNG i ich właściwości statystyczne
Supervisor
Magdalena Szeżyńska (FEIT/PE) Magdalena Szeżyńska,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENSE-R.002459
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Generatory liczb losowych TRNG zyskują na popularności dzięki wypracowanym metodom ich implementacji w układach cyfrowych. Jednak taka implementacja generatorów TRNG wymaga nie tylko wykorzystania odpowiedniego źródła losowości, ale również zastosowania metody ekstrakcji entropii tak wybranej, aby uzyskiwany za jej pomocą ciąg liczb miał zadowalające właściwości statystyczne. Celem pracy jest zaproponowanie metod wspomagających konstrukcję generatorów liczb losowych TRNG implementowanych w układach cyfrowych. W pracy przedstawiono propozycję metodyki badania ekstraktorów entropii, która umożliwia ocenę i ilościowe porównanie ekstraktorów oraz wybór odpowiedniego ekstraktora dla danego generatora TRNG pracującego w określonym środowisku.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTf928f9216d544e09b1aef760e9a4f518/
URN
urn:pw-repo:WUTf928f9216d544e09b1aef760e9a4f518

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page