Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Injectable Polymer Systems for Guided Bone Regeneration

Ewa Duszyńska

Abstract

Bone defects and fractures pose a serious problem of contemporary orthopaedics. Tissue engineering is looking into new materials and more effective methods of bone reconstruction. Biocompatible and bioactive hydroxyapatite is a potential material of use in injectable composite systems in guided bone regeneration. Although many ways of its synthesis were described, there is a need to discover methods of obtaining hydroxyapatite in large quantities and of a desirable composition, size and properties. The thesis presents an overview of biomaterials used in bone tissue engineering, including hydroxyapatite, its properties and methods of synthesis. The reactions of hydroxyapatite synthesis were chosen from the literature and conducted. Selected reactions were optimised in terms of yield and product morphology. A novel method of obtaining homogenous hydroxyapatite nanoparticles in the presence of easily accessible, inexpensive and non-toxic lecithin was discovered. The product may be of use in injectable composite systems in guided bone regeneration and in other implants used in bone tissue engineering.
Record ID
WUTf6047ae7c54b49d3839fb0c5aea49bca
Diploma type
Master of Science
Author
Ewa Duszyńska Ewa Duszyńska,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Wstrzykiwalne systemy polimerowe w sterowanej regeneracji kości
Supervisor
Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-10-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Uszkodzenia i ubytki kości stanowią poważny problem współczesnej ortopedii. Inżynieria tkankowa poszukuje nowych materiałów i skuteczniejszych metod rekonstrukcji tkanki kostnej. Materiałem o potencjalnym zastosowaniu we wstrzykiwanych systemach kompozytowych w sterowanej regeneracji kości jest biokompatybilny i bioaktywny hydroksyapatyt. Pomimo dostępności wielu sposobów jego syntezy istnieje potrzeba opracowania metod, które umożliwią selektywne otrzymywanie dużych ilości hydroksyapatytu w postaci cząstek o pożądanym składzie, rozmiarze i właściwościach. Praca zawiera przegląd stosowanych w inżynierii tkanki kostnej biomateriałów, ze szczególnym uwzględnieniem hydroksyapatytu, jego właściwości i sposobów otrzymywania. W toku badań przeprowadzono wybrane z literatury reakcje syntezy hydroksyapatytu oraz dokonano optymalizacji warunków wybranych reakcji pod względem wydajności i morfologii produktów. Opracowano nowatorską, nieopisaną dotychczas w literaturze metodę otrzymywania jednorodnych nanocząstek hydroksyapatytu w obecności łatwo dostępnej, taniej i nietoksycznej lecytyny. Produkt reakcji może być wykorzystywany we wstrzykiwalnych systemach kompozytowych w sterowanej regeneracji kości, a także w innych rodzajach implantów stosowanych w inżynierii tkanki kostnej.
File
  • File: 1
    Praca magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTf6047ae7c54b49d3839fb0c5aea49bca/
URN
urn:pw-repo:WUTf6047ae7c54b49d3839fb0c5aea49bca

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page