Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of small suport - recreational yacht with a wooden compliment (lux edition)

Aleksander Dubrawski

Abstract

The aim of the following diploma thesis was to design and conduct the research on constructed models and to build and provide the study of a sailing yacht prototype. The deiled construction documentation is also provided. The initial stages of the project meant to select the shape of the hull in order to fulfill the basic criteria while building hulls of sailing yachts. The main focus was to reduce the member of lengthwise movements and to increase the maximum flow of transverse movements. The two 1:4 scale models were built on the basis of the research. The speed of the hulls were tested in terms of diverse driving force, side cants and ballast. This method allowed to compare the two models and decide on a more advanced construction. Owing to relatively low costs and little time spent on building the models it was possible to avoid mistakes which appeared during the process of constructing the prototype in real scale. Building the prototype and models required a construction of a form glued with a carapace. After disassembling of the carapace out of the from, it was supposed to be completed and equipped with accessories. While constructing the prototype of the 4m long hull, it was possible to face problems which appeared whilst doing the project. The problems concerned the realization and research on greater real units. The accepted measurements enabled an additional comparison between the project and already existed recreational rowing regatta on the basis of similar parameters. The study of the prototype entitled verification of the theoretical assumptions of the project. Measurements were conducted in the same manner as in the models. The optional setting of the mast and centerboard was made. In order to improve shipping safety and ergonomics, some corrections were proposed. That was especially crucial for production series units. However, the most essential was the lift of the side edge. It was also important to reduce the weight of the hull. Prepared technical documentation allowed a yacht to be developed. A fundamental assumption of the wooden complement was to apply it for a repetition work and single vessel production.
Record ID
WUTf571781cefda4cdb9b3eea370e84bae8
Diploma type
Master of Science
Author
Aleksander Dubrawski (FACME) Aleksander Dubrawski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt jachtu mieczowego rekreacyjno-regatowego z wykończeniem drewnianym (wersja lux)
Supervisor
Zbigniew Dąbrowski (FACME/IMDF) Zbigniew Dąbrowski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2012
Issue date (year)
2012
Pages
66
Reviewers
Jerzy Piotrowski (FACME/IMDF) Jerzy Piotrowski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Budowa jachtów, 2. Projektowanie jachtów, 3. Kompozyt
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie, przeprowadzenie badań modelowych, wykonanie prototypu jachtu żaglowego, przeprowadzenie badań prototypu oraz stworzenie dokumentacji konstrukcyjnej. Wstępne etapy projektowania polegały na doborze takiego kształtu kadłuba aby mogły być spełnione podstawowe kryteria przyjmowane przy projektowaniu kadłubów jachtów żaglowych. Skupiono się na ograniczenie pomieszczeń wydłużonych oraz maksymalne zwiększenie pomieszczeń poprzecznych. Wykonano dwa modele w skali 1:4 i przeprowadzono ich badania. Przy różnych siłach napędowych, przechyłach bocznych i obciążeniach badano prędkość kadłubów. Pozwoliło to na porównanie obu projektów i wybór konstrukcji wykazującej lepsze właściwości. Dzięki stosunkowo niewielkim kosztom i przy niedużej pracochłonności wykonania modeli udało się uniknąć niektórych błędów, przy budowie prototypu w skali rzeczywistej. Wykonanie modeli i prototypu wymagało to budowy kopyta i wyklejenia na nim skorupy. Po zdjęciu skorupy z kopyta należało ją zbudować i wyposażyć w osprzęt. Przy budowie prototypu – kadłuba o długości 4 m można się już było spotkać z problemami występującymi przy projektowaniu, wykonaniu i badaniu większych, rzeczywistych jednostek. Przyjęte wymiary pozwoliły dodatkowo na porównania projektu z istniejącymi konstrukcjami turystyczno – regatowymi o podobnych parametrach. Badania prototypu pozwoliły na weryfikację założeń teoretycznych projektu. Mierzono podobne parametry jak przy modelach. Dobrano optymalne umieszczenie masztu i miecza. Po badaniach wprowadzono korekty mające na celu poprawę ergonomii i bezpieczeństwa żeglugi, co jest istotne dla jednostek produkowanych seryjnie. Najważniejszą było podniesienie krawędzi burty. Skupiono się także nad zredukowaniem masy całego kadłuba. Stworzono dokumentację techniczną umożliwiającą wyprodukowanie jachtu. Założeniem dokumentacji do zabudowy drewnianej było zastosowanie jej zarówno przy produkcji seryjnej jak i przy produkcji pojedynczych egzemplarzy.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTf571781cefda4cdb9b3eea370e84bae8/
URN
urn:pw-repo:WUTf571781cefda4cdb9b3eea370e84bae8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page