Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wpływ parametrów technologicznych na główną siłę skrawającą podczas obróbki tworzyw sztucznych

Mariusz Bieńkowski

Abstract

--
Record ID
WUTf2379817cdc34b4a81500906ee62d0bb
Diploma type
Master of Science
Author
Mariusz Bieńkowski Mariusz Bieńkowski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-09-2014
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
--
Keywords in English
--
Abstract in Polish
Celem pracy jest doświadczalne zbadanie wpływu parametrów technologicznych, takich jak: prędkość obrotowa wrzeciona, posuw oraz głębokość skrawania na główną siłę skrawającą podczas toczenia wybranych tworzyw sztucznych, takich jak: poliamid oraz tekstolit. Zakres pracy ogranicza się do przeprowadzenia badań wpływu parametrów skrawania na główną siłę skrawającą i opracowania wyników.
File
  • File: 1
    Wpływ parametrów technologicznych na główną siłę skrawającą podczas obróbki tworzyw sztucznych.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTf2379817cdc34b4a81500906ee62d0bb/
URN
urn:pw-repo:WUTf2379817cdc34b4a81500906ee62d0bb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page