Multi-agent System (mas) for Financial Markets Simulation

Anna Puch

Abstract

The current Master of Science thesis consists of two parts. The first one contains the theoretical background. Therein are described the basic economic concepts and technologies used in this thesis. It contains the description of agents, multi-agent systems and approaches of their implementation. Within the second part is presented a description of implemented system simulating currency speculation. Here are presented the main functionalities of the system like buying and selling currency or gamblers’ attempts to destabilize currency rate. Also presented are the obtained results.
Diploma typeMaster of Science
Author Anna Puch II
Anna Puch,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishSystem wieloagentowy w symulacji rynku finansowego
Supervisor Dominik Paweł Ryżko II
Dominik Paweł Ryżko,,
- The Institute of Computer Science
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (IN)
Languageen angielski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Internal identifierENII-PM.001826
Keywords in Polishagent, systemy wieloagentowe, FIPA, JADE, bitcoin, spekualcje walutowe
Keywords in Englishagent, multi-agent system, FIPA, JADE, bitcoin, currency speculations
Abstract in PolishPraca magisterska składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera krótkie podstawy teoretyczne. Opisane tam zostały podstawowe pojęcia ekonomiczne jak również technologie wykorzystane w tej pracy. Druga część zawiera opis zaimplementowanego systemu do symulacji spekulacji walutowej. Zaprezentowane tam zostały główne funkcjonalności systemu takie jak kupno i sprzedaż waluty, jak również próby destabilizacji waluty przez spekulantów. Praca zakończona została prezentację otrzymanych wyników

Get link to the record
msginfo.png

Back