Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Badanie wpływu algorytmów stereo dopasowania i wykrywania skóry na szybkość i niezawodność modelowania trajektorii 3D ruchu dłoni

Hanna Dorota Dutkiewicz

Abstract

The purpose of present thesis was to examine the possibihty to use chosen stereo correspondence algorithms and skin detection algorithms in modeling and recognizing hand movement trajectory systems. Five stereo correspondence ałgoritbms and six skin detection algorithms were implemented in the work. Tests included: the correctness of hand segmentation with skin detection algorithms, overall system processing speed, hand distance detection, the impact of stereo correspondence algoritbms parameters, the available range of hand distance from cameras, the impact of hand movement speed and trajectory smoothening on the similarity between obtained trajectories and model trajectories.
Identyfikator pozycji
WUTeef6b2b8bd364ff3b13781ce96508af0
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Hanna Dorota Dutkiewicz (WEiTI/II) Hanna Dorota Dutkiewicz Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Badanie wpływu algorytmów stereo dopasowania i wykrywania skóry na szybkość i niezawodność modelowania trajektorii 3D ruchu dłoni
Promotor
Krzysztof Chabko (WEiTI/II) Krzysztof Chabko Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Informatyki (WEiTI/II)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data (rok) wydania
2012
Identyfikator wewnętrzny
ENII-PM.001554
Słowa kluczowe w języku polskim
stereo dopasowanie, rozpoznawanie skóry, trajektoria ruchu dłoni, rozpoznawanie gestów
Słowa kluczowe w języku angielskim
stereo correspondence, skin detection, hand movement trajectory, gestures recognition
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zbadanie możliwości zastosowania wybranych algorytmów stereo dopasowania oraz a]gorytmów wykrywania skóry do modelowania i rozpoznawania trajektorii mchu dłoni w przestrzeni. W ramach pracy napisany został system badawczy, zawierający implementację pięciu algorytmów stereo dopasowania i sześciu algorytmów wykrywania skóry. Przebadane zostały: poprawność segmentacji dłoni z pomocą algorytmów wykrywania dłoni, szybkość działania, zgodność obliczonej odległości od kamer z rzeczywistą, wpływ parametrów algorytmów stereo dopasowania, możliwy zakres odległości dłoni użytkownika od kamery, wplyw szybkości i wygładzania trajektorii na zgodność uzyskanej trajektorii z trajektorią modelową.

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTeef6b2b8bd364ff3b13781ce96508af0/
URN
urn:pw-repo:WUTeef6b2b8bd364ff3b13781ce96508af0

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony