Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Studies on the Impact of Stereo Correspondence and Skin Detection Algorithms on Speed and Reliability of 3d Hand Movement Modeling

Hanna Dorota Dutkiewicz

Abstract

The purpose of present thesis was to examine the possibihty to use chosen stereo correspondence algorithms and skin detection algorithms in modeling and recognizing hand movement trajectory systems. Five stereo correspondence ałgoritbms and six skin detection algorithms were implemented in the work. Tests included: the correctness of hand segmentation with skin detection algorithms, overall system processing speed, hand distance detection, the impact of stereo correspondence algoritbms parameters, the available range of hand distance from cameras, the impact of hand movement speed and trajectory smoothening on the similarity between obtained trajectories and model trajectories.
Record ID
WUTeef6b2b8bd364ff3b13781ce96508af0
Diploma type
Master of Science
Author
Hanna Dorota Dutkiewicz (FEIT/ICS) Hanna Dorota Dutkiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Badanie wpływu algorytmów stereo dopasowania i wykrywania skóry na szybkość i niezawodność modelowania trajektorii 3D ruchu dłoni
Supervisor
Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001554
Keywords in Polish
stereo dopasowanie, rozpoznawanie skóry, trajektoria ruchu dłoni, rozpoznawanie gestów
Keywords in English
stereo correspondence, skin detection, hand movement trajectory, gestures recognition
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zbadanie możliwości zastosowania wybranych algorytmów stereo dopasowania oraz a]gorytmów wykrywania skóry do modelowania i rozpoznawania trajektorii mchu dłoni w przestrzeni. W ramach pracy napisany został system badawczy, zawierający implementację pięciu algorytmów stereo dopasowania i sześciu algorytmów wykrywania skóry. Przebadane zostały: poprawność segmentacji dłoni z pomocą algorytmów wykrywania dłoni, szybkość działania, zgodność obliczonej odległości od kamer z rzeczywistą, wpływ parametrów algorytmów stereo dopasowania, możliwy zakres odległości dłoni użytkownika od kamery, wplyw szybkości i wygładzania trajektorii na zgodność uzyskanej trajektorii z trajektorią modelową.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTeef6b2b8bd364ff3b13781ce96508af0/
URN
urn:pw-repo:WUTeef6b2b8bd364ff3b13781ce96508af0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard