Safety related MOV's in nuclear power plants designed according to the American Society of Mechanical Engineers Standards

Marcin Rowiński

Abstract

The master thesis was prepared during an internship in AREVA NP in Offenbach am Main. It contains information about valves that author had to deal with during his internship or others commonly used in nuclear industry. We can find information about tasks which were given to fulfill during this period of time. The paper contain introductions which describe the role of proper valve design and why it is important to ensure ability for function and what are the concerned valve parts. The second chapter contains information about material properties which are taken into consideration during design process. Next chapter shows us the valve types that author had to deal with during his internship and its comparison to the other commonly used valve types. Chapter entitled “Valve Design” describes the factors which affects the valve design and why they are so important for in not only valve design process but also in designing the whole system. We can also find there the specificities of design for nuclear application which are applied almost only in nuclear industry. The final chapter shows the main work done during the internship i.e. improvement of validation software, which is used for checking calculations provided by valves manufacturers. The internship target was to improve the program in order to be able to check ASME code calculations. This target has been achieved and the results calculated by the developed program are very accurate (error less than one percent). Thanks to it, it is possible to verify valve manufacturers’ reports and check if despite mistake the valve design is still within safety margins or not.
Diploma typeMaster of Science
Author Marcin Rowiński WMEiL
Marcin Rowiński,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Title in PolishZawory poruszane napędem elektryczno-mechanicznym związane z bezpieczeństwem w elektrowniach jądrowych zaprojektowane w zgodzie z wytycznymi American Society of Mechanical Engineers
Supervisor Jakub Pawlicki ITLMS
Jakub Pawlicki,,
- The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (IAAM)
Study subject / specializationEnergetyka (Power Engineering)
Languageen angielski
StatusFinished
Defense Date18-09-2013
Issue date (year)2013
Pages88
Internal identifierMEL; PD-2310
Reviewers Jakub Pawlicki ITLMS
Jakub Pawlicki,,
- The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
, Grzegorz Krzesiński ITLMS
Grzegorz Krzesiński,,
- The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
Keywords in Polishenergetyka jądrowa, zawory, bezpieczeństwo, projektowanie, eksploatacja
Keywords in Englishxxx
Abstract in PolishPraca magisterska została wykonana w czasie stażu w firmie AREVA NP w Offenbach nad Menem. Zawierają się w niej informacje na temat zaworów, z którymi autor miał do czynienia w czasie całego stażu w w/w firmie oraz innymi często stosowanymi w przemyśle jądrowym, a także zadanie, jakie były do wykonania w czasie okresu stażu. W pracy znajduje się wstęp, w którym wyjaśniono, dlaczego odpowiednie projektowanie zaworów jest ważne oraz jakie są ich funkcje i części. Następnie opisano właściwości materiałów, jakie są ważne przy tworzeniu elementów w elektrowni jądrowej oraz jakie są pożądane ich właściwości. W kolejnym rozdziale opisano typy zaworów, z którymi autor miał do czynienia w czasie stażu oraz ich porównanie z innymi typami zaworów. W rozdziale czwartym „projektowanie zaworów” przedstawiono, jakie czynniki wpływają na projektowanie zaworu i dlaczego są takie ważne w tym procesie jak i całego systemu. Przedstawione zostaną także specyficzne rozwiązania stosowane niemal wyłącznie w przemyśle jądrowym. Ostatni rozdział poświęcony jest pracy, jaka została wykonana w czasie stażu, czyli udoskonalenie programu do walidacji obliczeń dostarczanych przez producentów zaworów. Celem stażu było rozwinięcie programu SABINE 2 w taki sposób, a by mogła zapewnić obliczenia ze standardami amerykańskiego kodu obliczeniowego ASME. Jak się okazało cel ten został spełniony, a wyniki dostarczanie przez w/w program są bardzo dokładne (błąd poniżej jednego procenta). Szybko się okazało, że dzięki temu łatwo można zauważyć pomyłkę w raportach producentów zaworów i sprawdzić czy zawór nadal zachowuje wymagane standardy bezpieczeństwa
File
Rowinski_Dyplom.pdf 6.21 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back