Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Influence of gadolinium on glass forming ability and mechanical properties of bulk metallic glasses from Cu-Zr-Al system

Yutong Chen

Abstract

In this work, the influence of gadolinium content on both thermal and mechanical properties in the Cu-Zr-Al-Gd bulk metallic glasses was investigated. Bulk metallic glass rods with compositions of Cu40Zr49Al10Gd1 and Cu39.39Zr48.26Al9.85Gd2.5 were fabricated by the copper mould casting method. Two sets of fabrication parameters were chosen for each composition, in order to check the influence of the fabrication parameters. By using of the DSC measurement, the supercooled liquid region which stands for the GFA has been calculated. This value is reduced with the increasing of Gd content from 1% to 2.5%, which proves a decreasing of GFA consequently. The microhardness measurement and compression test were used to investigate the mechanical properties. With the increasing of the gadolinium content from 1% to 2.5%, the microhardness and compressive strength of the BMGs decreased, which shows a decreasing of mechanical properties. The comparison of these values of the same chemical composition but different fabrication parameters shows a negligible different, which means the fabrication parameters do not have much influence on both thermal and mechanical properties.
Record ID
WUTee28e0d5f29f4e19879106dc44b9bf1c
Diploma type
Master of Science
Author
Yutong Chen (FMSE/DCFM) Yutong Chen,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wpływ zawartości gadolinu na zdolność do zeszklenia i właściwości mechaniczne masywnych szkieł metalicznych z układu Cu-Zr-Al
Supervisor
Jerzy Latuch (FMSE/DCFM) Jerzy Latuch,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)
Study subject / specialization
, Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2012
Issue date (year)
2012
Internal identifier
IM-D.001620
Reviewers
Waldemar Kaszuwara (FMSE/DCFM) Waldemar Kaszuwara,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Dariusz Oleszak (FMSE/DCFM) Dariusz Oleszak,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
SZKŁA METALICZNE, MASYWNE SZKŁA METALICZNE
Abstract in Polish
W pracy tej zbadano wpływ zawartości gadolinu na właściwości cieplne oraz mechaniczne masywnych szkieł metalicznych z układu Cu-Zr-Al-Gd. Stopy pod postacią prętów o wzorze Cu40Zr49Al10Gd1 i Cu39.39Zr48.26Al9.85Gd2.5 otrzymano metodą odlewania ciekłego stopu do formy miedzianej. W celu zbadania wpływu parametrów procesu odlewania dobrano dwa zestawy parametrów dla każdego składu chemicznego. Za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej został obliczony zakres temperaturowy występowania cieczy przechłodzonej, który charakteryzuje zdolność do zeszklenia. Zmiana zawartości gadolinu od 1% do 2,5% powoduje zwężenie tego zakresu, co oznacza obniżenie zdolności do zeszklenia. Wzrost zawartości gadolinu powoduje również obniżenie mikrotwardości i wytrzymałości na ściskanie, co można interpretować jako obniżenie właściwości mechanicznych. Wpływ parametrów procesu odlewania na właściwości próbek o stałym składzie chemicznym był znikomy.
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTee28e0d5f29f4e19879106dc44b9bf1c/
URN
urn:pw-repo:WUTee28e0d5f29f4e19879106dc44b9bf1c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page