Porównanie wytycznych do projektowania instalacji tryskaczowej w aktualnie stosowanych standardach projektowania w Polsce wraz z projektem instalacji tryskaczowej dla budynku trzykondygnacyjnego usługowego

Tomasz Sikora

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Tomasz Sikora WIBHiIŚ
Tomasz Sikora,,
- Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering
Supervisor Agnieszka Malesińska ZZWOŚ
Agnieszka Malesińska,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Certifying unitFaculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unitDepartment of Water Supply and Wastewater Treatment (DWSWT)
Study subject / specializationInżynieria Środowiska
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Pages60
Reviewers Agnieszka Malesińska ZZWOŚ
Agnieszka Malesińska,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Jarosław Chudzicki ZZWOŚ
Jarosław Chudzicki,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Keywords in Polishochrona przeciwpożarowa,instalacja tryskaczowa
Keywords in Englishfire protection,sprinkler
Abstract in PolishW pracy zawarty jest przegląd aktualnie obowiązujących na świecie norm projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej, wraz ze wskazaniem podobieństw i różnic między nimi. Celem niniejszego opracowania była analiza wytycznych do projektowania standardu niemieckiego VdS CEA 4001 oraz standardu amerykańskiego NFPA 13, których stosowanie w obiektach budowlanych także na terytorium Polski jest prawnie dozwolone. Omówiono i dokonano porównania klas zagrożenia pożarowego jako elementu wyjściowego do doboru parametrów instalacji tryskaczowej. Przedstawiono również w formie tabelarycznej podział na trzy podstawowe klasy zagrożenia pożarowego: małe, średnie i duże zagrożenie. Dokonano także analizy podstawowych parametrów instalacji tryskaczowej: intensywności zraszania i powierzchni działania, minimalnego czasu działania oraz maksymalnej powierzchni chronionej przez jeden tryskacz, podając ich definicje, funkcję oraz znaczenie w procesie projektowania. Przedstawiono również w formie tabelarycznej zestawienia wartości tych parametrów z poszczególnych norm. Praca zawiera także szczegółową charakterystykę wytycznych do projektowania normy VdS CEA 4001, którą potraktowano nadrzędnie, gdyż standard ten został uznany za optymalny do zaprojektowania instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku usługowym i który to projekt jest zawarty w niniejszej pracy.

Get link to the record
msginfo.png

Back