Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Influence of periodic and aperiodic oscillation on efficiency of chemical reactors

Michał Szwarc

Abstract

The aim of this thesis was an analysis the influence of oscillations on efficiency of continuous stirred tank reactor. Two models of reaction were taken for analysis: → Bray – Liebhafsky’s reaction → mutating autocatalator reaction. Investigation was conducted to calculate: → influence of different kinds of oscillations on reaction efficiency, which was defined as integral coefficient → influence of different kinds of oscillations on trajectories progresses of reagents’ concentration against time. Initial part of the thesis describes theoretical background. This introduction contains short characteristic of oscillations reactions, chaos theory and related with it essential concepts such as bifurcation or fractal. For the influence of oscillation on efficiency of continuous stirred tank reactor many numerical simulations were conducted. Values of efficiency before and after changes for specified parameters obtained from simulations were placed in the tables. Calculations of trajectories progresses of reagents' concentration against time were conducted and results were shown in the plots. Based on founded trajectories observed the influence of oscillations and changes of parameters of the reaction on the efficiency of the reactor.
Record ID
WUTec63fbb958504db08fc7d7f52bd5e234
Diploma type
Master of Science
Author
Michał Szwarc (FCPE) Michał Szwarc,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Wpływ oscylacji okresowych i nieokresowych na wydajność pracy reaktorów chemicznych
Supervisor
Mariusz Zalewski (FCPE/DSP) Mariusz Zalewski,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Separation Processes (FCPE/DSP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-12-2012
Issue date (year)
2012
Pages
60
Internal identifier
DICHP-2159
Reviewers
Mariusz Zalewski (FCPE/DSP) Mariusz Zalewski,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Tomasz Robert Sosnowski (FCPE/CIPE) Tomasz Robert Sosnowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu oscylacji na wydajność pracy przepływowych reaktorów chemicznych. Do analizy wzięto dwa modele reakcji: → reakcję Braya – Liebhafsky’ego → reakcję autokatalityczną z mutacją. Badanie powyższych przypadków miało za zadanie wyznaczenie: → wpływu różnego rodzaju oscylacji na wydajność reakcji, która została zdefiniowana w postaci wskaźników całkowych → wpływu różnego rodzaju oscylacji na przebieg trajektorii stężeń reagentów od czasu. W początkowej części pracy znajduje się wstęp teoretyczny. Zawiera on krótką charakterystykę reakcji oscylacyjnych oraz chaosu deterministycznego i związanych z nim podstawowych pojęć takich jak bifurkacje czy fraktal. Aby określić wpływ oscylacji na wydajność pracy przepływowych reaktorów chemicznych przeprowadzono szereg symulacji numerycznych dla różnie określonego parametru danego przypadku. Odpowiednie wartości wydajności przed i po wprowadzonych zmianach dla określonych parametrów są zestawione w tabelach. Następnie wyznaczono trajektorie stężeń od czasu reagentów, które zostały przedstawione na wykresach. Na podstawie znalezionego przebiegu trajektorii zaobserwowano jaki wpływ w poszczególnych przypadkach mają oscylacje wynikające z samej reakcji oraz ze zmian wartości danego parametru na wydajność pracy reaktora.
File
  • File: 1
    calosc.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2795

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTec63fbb958504db08fc7d7f52bd5e234/
URN
urn:pw-repo:WUTec63fbb958504db08fc7d7f52bd5e234

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page