Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Polimery dla protez naczyń krwionośnych oraz sposoby modyfikacji ich powierzchni

Kinga Fituch

Abstract

-
Record ID
WUTeb88edd75af548c1ac32a216cc70e8b9
Diploma type
Master of Science
Author
Kinga Fituch Kinga Fituch,, Undefined Affiliation
Supervisor
Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Przemysłowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W niniejszej pracy analizie poddano tworzywa hydrożelowe, którego głównymi składnikami sa: albumina ludzka oraz diglicydoglikol polietylenowy (PGDE), zmieszane w różnym stosunku wagowym. Materiały zostały zbadane pod katem ich przydatnosci jako pokrycia uszczelniajace syntetycznych naczyn krwionosnych. Otrzymane wyniki pokazuja, że otrzymane hydrożele spełniaja wiele cech, którymi powinien charakteryzowac sie materiał stosowany jako uszczelnienie sztucznych arterii. Sa elastyczne, nie pekaja pod wpływem zginania i skrecania oraz nie ulegaja łatwo rozerwaniu podczas rozciagania (rozciagaja sie nawet 4-krotnie). Zapobiec to powinno powstawaniu dziur na linii szwu oraz pekniec pod wpływem pulsacyjnego przepływu krwi. Obraz uzyskany ze skaningowego mikroskopu elektronowego wykazał, że badane materiały sa porowate a wielkosc porów jest niewielka, co powinno ułatwic proces wgajania sie protezy oraz zapewnic ich szczelnosc. Hodowla mysich fibroblastów na powierzchni badanego materiału pokazała, że komórki nie ulegaja adhezji do hydrożeli. Ma to istotne znaczenie w przypadku zastosowania badanych tworzyw jako pokrycia protez naczyn krwionosnych. Wnioskowac można, że nie beda one porastac komórkami sródbłonka. Proces ten ma bowiem niekorzystny wpływ na sztuczne naczynia krwionosne, prowadzi do zweżenia swiatła naczynia. Ponadto analizowane biomateriały nie wykazuja toksycznego wpływu na komórki. Podczas hodowli komórkowych zaobserwowano dodatkowo, iż testowane hydrożele sa odporne na sterylizacje etanolem oraz nie ulegaja zniszczeniu w kontakcie z pożywka. Badanie adhezji płytek krwi do materiałów pokazało, iż trombocyty przylepiaja sie po ich powierzchni. Zdaje sie jednak, że ilosc płytek zaadherowanych do powierzchni superabsorbentów jest mniejsza niż do powierzchni folii PET. Na postawie tych obserwacji wnioskowac można, iż pokrycie protez poliestrowych powłoka hydrożelu alb-PGDE zwiekszyłoby drożnosc naczynia w czasie. Najlepszymi własciwosciami charakteryzuja sie hydrożele o najwiekszej zawartosci albuminy. Oprócz wyżej wymienionych cech posiadaja najmniejsza wartosc stopnia specznienia oraz w najmniejszym stopniu ulegaja degradacji.
File
  • File: 1
    Praca magisterska Kinga Fituch.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTeb88edd75af548c1ac32a216cc70e8b9/
URN
urn:pw-repo:WUTeb88edd75af548c1ac32a216cc70e8b9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page