Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Rail vehicles biaxial bogie strength analysis

Karol Majchrzak

Abstract

The thesis concerns describe and analysis of two-axle bogies using in rail vehicles. First part discusses the existing vehicle design solutions from the perspective of the chassis and its components. Overview of the main strength element was presented as a simplified frame model. In the descriptive section focused on the examples of current operated, polish vehicles, which follow the modern European trends and safety, comfort and ecology requirements. Based on available technical electric multiple unit 19WE documentation of rolling bogie 70RSTa model geometry was recreated. For the simulations purpose several surface and volume models were built. Using these models performed static, vibration and dynamic analysis. The thesis highlight importance of computer-aided engineering programs and methods contained therein. All the simulations using, invented in the middle of the twentieth century, finite element method. FEM is a numerical technique for finding approximate solutions to partial differential equations and their systems.
Record ID
WUTeb781a5387824f9e8f4c58fdeaac35a0
Diploma type
Master of Science
Author
Karol Majchrzak (FPAE) Karol Majchrzak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza wytrzymałościowa dwuosiowego, wózkowego podwozia pojazdów szynowych
Supervisor
Piotr Marek (FPAE/IAAM) Piotr Marek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-10-2012
Issue date (year)
2012
Pages
75
Internal identifier
MEL; PD-2014
Reviewers
Piotr Marek (FPAE/IAAM) Piotr Marek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Tomasz Zagrajek (FPAE/IAAM) Tomasz Zagrajek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
podwozie wózkowe, pojazd szynowy, konstrukcja, rama, zestaw kołowy, usprężynowanie
Abstract in Polish
Praca poświęcona została omówieniu i analizie dwuosiowych podwozi wózkowych pojazdów szynowych. Pierwsza opisowa część omawia istniejące rozwiązania konstrukcyjne pojazdów z perspektywy podwozia i jego podzespołów. Ogólny zarys głównego elementu wytrzymałościowego przedstawiono za pomocą analizy uproszczonego modelu podłużnicy ramy. W części opisowej skupiono się również na przedstawieniu przykładów, obecnie eksploatowanych, polskich konstrukcji, które wyraźnie podążają za nowoczesnymi, europejskimi trendami i wymaganiami w dziedzinie bezpieczeństwa, komfortu czy ekologii. Jeden z rozdziałów pracy poświęcony został aktualnym tendencjom rozwoju transportu szynowego i restrykcjom, którym podlegają. W drugiej części pracy, na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej wózka tocznego 70RSTa Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego 19WE warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej, odtworzono przestrzenną geometrię ramy. Następnie zbudowano kilka trójwymiarowych modeli, od powierzchniowego, najbardziej złożonego, wykorzystywanego do analizy statycznej, aż do modelu objętościowego o uproszczonej geometrii badanego w analizie dynamicznej. Oprócz wymienionych przypadków przeprowadzono również symulacje drganiowe dla różnych konfiguracji przyłożenia warunków brzegowych. Praca podkreśla ogromne znaczenie komputerowych programów wspomagania inżynierskiego oraz metod w nich zawartych. Wszystkie przeprowadzone symulacje bazują na powstałej już w latach pięćdziesiątych XX wieku metodzie elementów skończonych, która ma szerokie zastosowanie w praktyce inżynierskiej przy analizie np. pól naprężeń, odkształceń i przemieszczeń.
File
  • File: 1
    PRACA MAGISTERSKA KAROL MAJCHRZAK.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTeb781a5387824f9e8f4c58fdeaac35a0/
URN
urn:pw-repo:WUTeb781a5387824f9e8f4c58fdeaac35a0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page