Effect of hydrodynamic disintegration of sludges on changes in the characteristics of sedimentary liquid and sludges susceptibility to hydrolysis and acydification processes

Joanna Krasa

Abstract

n/a
Rodzaj dyplomuPraca magisterska
Autor Joanna Krasa (WIBHiIŚ)
Joanna Krasa
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Tytuł w języku polskimWpływ hydrodynamicznej dezintegracji osadów na zmiany charakterystyki cieczy osadowej oraz na podatność osadów na procesy hydrolizy i acydyfikacji
Promotor Monika Żubrowska-Sudoł (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Jednostka dyplomującaWydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadzącaZakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Kierunek / specjalność studiów, Inżynieria Środowiska
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data obrony27-06-2017
Data (rok) wydania2017
Recenzenci Monika Żubrowska-Sudoł (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Katarzyna Umiejewska (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Katarzyna Umiejewska
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Słowa kluczowe w języku polskimdezintegracja hydrodynamiczna, osad,
Słowa kluczowe w języku angielskimhydrodynamic disintegration, sludge,
Plik pracy
praca_mgr_Krasa_Kulczak.pdf 4.48 MB
Pola lokalneIdentyfikator pracy APD: 19782

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?