Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Computer - User Interface Optimization Using Gpu

Damian Turczyński

Abstract

This thesis refers to the optimization and improvement of user-computer interface. Optimized system is used to recognize hand gestures and movements using a webcam and it was created by the author during engineering dissertation. This document is a descriptive part. The practical part is the implementation of the system that is using the (PU and include upgrades. This paper consist of a theoretical introduction, requirements of the created system, details of the solution and the results of the study and the conclusions. At the end of the document there are appendixes that include application screenshots, source code of selected algorithms and description of OpenCV library and the NVIDIA® CUDATM solution
Record ID
WUTe8a0882f0fd64251bcbb6444c83ff612
Diploma type
Master of Science
Author
Damian Turczyński (FEIT/ICS) Damian Turczyński,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Optymalizacja interfejsu komputer-użytkownik z użyciem procesora graficznego
Supervisor
Krzysztof Gracki (FEIT/ICS) Krzysztof Gracki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001662
Keywords in Polish
interfejs, rozpoznawanie, gpu, przetwarzanie równoległe
Keywords in English
hand, interface, recognition, gpu, parallel computing
Abstract in Polish
Streszczenie pracy wjęzyku polskim. Praca traktuje o optymalizacji oraz usprawnieniu działania interfejsu użytkownik-komputer. Optymalizowany został program służący do rozpoznawania gestów i mchu dłoni za pomocą kamery internetowej stworzony przez autora w ramach pracy inżynierskiej. Praca zawiera wstęp teoretyczny, opis rozwiazania oraz podsumowanie osia.gniętych wyników. Praktyczną część stanowi implementacja systemu uwzględniająca działanie aplikacji z użyciem procesora graficznego. W niniejszym dokumencie przedstawiono, postawione wymagania i eel tworzonego systemu, szczegółowo opisane rozwiązanie oraz wyniki przeprowadzonych eksperymentów wraz z wnioskami. Na końcu dokumentu znajdują się dodatki uwzględniające zrzuty ekranu aplikacji, kod źródłowy wybranych algorytmów oraz omówienie biblioteki OpenCV oraz rozwiązania NVIDIA® CUDATM.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTe8a0882f0fd64251bcbb6444c83ff612/
URN
urn:pw-repo:WUTe8a0882f0fd64251bcbb6444c83ff612

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page