Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wysokowydajny system do procesu atomizacji elektro-hydro-dynamicznej

Radosław Bondarczuk

Abstract

This paper concerns a relatively new process which is called EHDA (Electro-Hydro-Dynamic Atomization). EHDA is a new part of well known spraying process. During EHDA process main role plays forces generated by high electric field between sprayed liquid and electrode. Below paper has 3 parts: theory, research and results. In theory part you will find present knowledge and construction results of classic spraying. Research part contains description of typical EHDA process run with single nozzle in jet mode and new solution proposed by author. Presented solution is a propose of nozzle with new construction, which make us able to run process in multi jet mode what cause in effect higher capacity of installation. In last, third part you can find results and pictures of product.
Identyfikator pozycji
WUTe7fc472b4f934d89b94a7c4e2f7f209c
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Radosław Bondarczuk (WIChiP) Radosław Bondarczuk Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Tytuł w języku polskim
Wysokowydajny system do procesu atomizacji elektro-hydro-dynamicznej
Promotor
Tomasz Ciach (WIChiP/ZBIB) Tomasz Ciach Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej (WIChiP/ZBIB)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka prowadząca
Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej (WIChiP/ZBIB)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
27-11-2012
Data (rok) wydania
2012
Paginacja
35
Identyfikator wewnętrzny
DICHP-2146
Recenzenci
Tomasz Wąsowski (WIChiP/KIPZ) Tomasz Wąsowski Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych (WIChiP/KIPZ)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP) Tomasz Ciach (WIChiP/ZBIB) Tomasz Ciach Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej (WIChiP/ZBIB)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
EHDA, atomizacja, rozpylanie
Słowa kluczowe w języku angielskim
EHDA, atomization, spraying
Streszczenie w języku polskim
Poniższa praca dotyczy procesu, jakim jest atomizacja elektro-hydro-dynamiczna (EHDA). Proces ten jest gałęzią rozpylania, w którym główną rolę odgrywają siły rozrywania strug cieczy za pomocą wysokich różnić napięcia elektrycznego. Praca składa się z trzech części - teoretycznej, badawczej i wyników. W części teoretycznej czytelnik zapoznany zostaje z obecną wiedzą i klasyfikacją urządzeń do prowadzenia rozpylania, popartą przykładami rozwiązań technicznych. W części badawczej przedstawiona zostanie specyfikacja prowadzenia EHDA za pomocą pojedynczej dyszy oraz podłoże teoretyczne. Następnie opisane jest rozwiązanie proponowane przez autora, dotyczące nowej, bardziej wydajnej metody prowadzenia procesu w trybie multi jet. Część wynikowa zawiera tabele wyników dla przykładowego roztworu, zdjęcia produktu oraz zdjęcia pracującego układu.
Plik pracy
  • Plik: 1
    RBondarczuk_Praca_Magisterska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 2820

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTe7fc472b4f934d89b94a7c4e2f7f209c/
URN
urn:pw-repo:WUTe7fc472b4f934d89b94a7c4e2f7f209c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony