Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

High efficient system for electrohdrydynamic atomization process

Radosław Bondarczuk

Abstract

This paper concerns a relatively new process which is called EHDA (Electro-Hydro-Dynamic Atomization). EHDA is a new part of well known spraying process. During EHDA process main role plays forces generated by high electric field between sprayed liquid and electrode. Below paper has 3 parts: theory, research and results. In theory part you will find present knowledge and construction results of classic spraying. Research part contains description of typical EHDA process run with single nozzle in jet mode and new solution proposed by author. Presented solution is a propose of nozzle with new construction, which make us able to run process in multi jet mode what cause in effect higher capacity of installation. In last, third part you can find results and pictures of product.
Record ID
WUTe7fc472b4f934d89b94a7c4e2f7f209c
Diploma type
Master of Science
Author
Radosław Bondarczuk (FCPE) Radosław Bondarczuk,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Wysokowydajny system do procesu atomizacji elektro-hydro-dynamicznej
Supervisor
Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-11-2012
Issue date (year)
2012
Pages
35
Internal identifier
DICHP-2146
Reviewers
Tomasz Wąsowski (FCPE/CIPE) Tomasz Wąsowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
EHDA, atomizacja, rozpylanie
Keywords in English
EHDA, atomization, spraying
Abstract in Polish
Poniższa praca dotyczy procesu, jakim jest atomizacja elektro-hydro-dynamiczna (EHDA). Proces ten jest gałęzią rozpylania, w którym główną rolę odgrywają siły rozrywania strug cieczy za pomocą wysokich różnić napięcia elektrycznego. Praca składa się z trzech części - teoretycznej, badawczej i wyników. W części teoretycznej czytelnik zapoznany zostaje z obecną wiedzą i klasyfikacją urządzeń do prowadzenia rozpylania, popartą przykładami rozwiązań technicznych. W części badawczej przedstawiona zostanie specyfikacja prowadzenia EHDA za pomocą pojedynczej dyszy oraz podłoże teoretyczne. Następnie opisane jest rozwiązanie proponowane przez autora, dotyczące nowej, bardziej wydajnej metody prowadzenia procesu w trybie multi jet. Część wynikowa zawiera tabele wyników dla przykładowego roztworu, zdjęcia produktu oraz zdjęcia pracującego układu.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 2820

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTe7fc472b4f934d89b94a7c4e2f7f209c/
  URN
  urn:pw-repo:WUTe7fc472b4f934d89b94a7c4e2f7f209c

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard