Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Statyczna symulacja hydrauliczna warunków pracy węzła tłocznego w Zakładzie Wodociągu Centralnego MPWiK w Warszawie

Jerzy Szadkowski, Tomasz Żaczkiewicz

Abstract

-
Record ID
WUTe6bc5fc072e048ada76225ca4cdaf72d
Diploma type
Master of Science
Author
Jerzy Szadkowski (FEE) Jerzy Szadkowski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Tomasz Żaczkiewicz (FEE) Tomasz Żaczkiewicz,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Andrzej J. Osiadacz (FEE/DPEGHS) Andrzej J. Osiadacz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Marian Kwietniewski (FEE/DWSWT) Marian Kwietniewski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2002
Pages
7
Reviewers
Andrzej J. Osiadacz (FEE/DPEGHS) Andrzej J. Osiadacz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Marian Kwietniewski (FEE/DWSWT) Marian Kwietniewski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
statyczna symulacja hydrauliczna,Zakład Wodociągu Centralnego,program SimNetSSV
Keywords in English
static hydraulic simulation, Central Waterworks Department, SimNetSSV program
Abstract in Polish
-

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTe6bc5fc072e048ada76225ca4cdaf72d/
URN
urn:pw-repo:WUTe6bc5fc072e048ada76225ca4cdaf72d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page