Mikrostrukturalny model sufozji mechanicznej dla potrzeb oceny bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych

Tomasz Wilk

Abstract

Rozdział 2 przybliża pojęcie sufozji i jej znaczenie dla bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych.Określa również różnicę w podejściu do modelowania procesu sufozji pomiędzy dotychczasowymi modelami, a modelem prezentowanym w tej pracy. Rozdział 3 zawiera wiadomości z dziedziny mechaniki gruntów,mechaniki płynów oraz metod numerycznych, w tym również optymalizacji liniowej,użyte przy konstrukcji modelu procesu sufozji. W rozdziale 4 opisano założenia tworzonego modelu,proces generacji próbki,siły działające na poszczególne ziarna jak również przebieg modelowania.Proces tarowania modelu przedstawiono w rozdziale 5.Tarowanie zostało przeprowadzone na podstawie informacji zamieszczonych w literaturze,a nie na podstawie własnych doświadczeń. Opis działania programu, będącego owocem pracy dyplomowej,znajduje się w rozdziale 6.Przedstawiono w nim interfejs programu oraz przeprowadzono obliczenia dla przykładowej próbki.Rozdział 7 zawiera opracowanie i analizę wyników uzyskanych przy pomocy stworzonego programu. Rozdział 8 zawiera wnioski wyciągnięte z analizy wyników, oraz z przebiegu procesu sufozji na modelu. Przedstawiono też wnioski co do dalszych kierunków badań modelowych sufozji mechanicznej. Rozdziały 9 i 10 to, odpowiednio,spis literatury i spis załączników.
Diploma typeMaster of Science
Author Tomasz Wilk (FEE)
Tomasz Wilk,,
- Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering
Supervisor Paweł Popielski (FEE / DHEH)
Paweł Popielski,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics

Jacek Stasierski (FEE / DHEH)
Jacek Stasierski,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics

Certifying unitFaculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unitDepartment of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE / DHEH)
Study subject / specialization, Inżynieria Środowiska
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2003
Pages81
Reviewers Paweł Popielski (FEE / DHEH)
Paweł Popielski,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
, Jacek Stasierski (FEE / DHEH)
Jacek Stasierski,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Keywords in Polishsufozja, budowle hydrotechniczne
Keywords in Englishsuffosion,hydraulic structures

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?