Analiza zastosowania koncepcji miasta zwartego w rozumieniu zasad zrównoważonego rozwoju dla wybranych obszarów m.st. Warszawy

Monika Kustra

Abstract

n/a
Diploma typeMaster of Science
Author Monika Kustra WGiK
Monika Kustra,,
- Faculty of Geodesy and Cartography
Supervisor Józef Dobija KGPNSP
Józef Dobija,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Certifying unitFaculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unitFaculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specializationGospodarka Przestrzenna
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date12-02-2013
Issue date (year)2013
Reviewers Małgorzata Denis KGPNSP
Małgorzata Denis,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science


Back