Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Podejścia i metody stosowane w określaniu wartości nieruchomości leśnych

Małgorzata Gutowska

Abstract

xxx
Record ID
WUTe3963a452e9d44f6b8b1e6dcc2d4e44e
Diploma type
Master of Science
Author
Małgorzata Gutowska (FGC) Małgorzata Gutowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Wojciech Wilkowski (FGC/DCLM) Wojciech Wilkowski,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Kataster i Gospodarka Nieruchomościami
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Tomasz Budzyński (FGC/DCLM) Tomasz Budzyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Podejścia i metody stosowane w określaniu wartości nieruchomości leśnych - M. Gutowska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTe3963a452e9d44f6b8b1e6dcc2d4e44e/
URN
urn:pw-repo:WUTe3963a452e9d44f6b8b1e6dcc2d4e44e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page