Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Posadowienie budynku usytuowanego w zwartej zabudowie z zastosowaniem palisady z pali

Łukasz Lipiński

Abstract

-
Record ID
WUTe38253e05c754a1ea7ef189407c81aa5
Diploma type
Master of Science
Author
Łukasz Lipiński Łukasz Lipiński,, Undefined Affiliation
Supervisor
Stanisława Garwacka-Piórkowska (FCEMP/ICEn) Stanisława Garwacka-Piórkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
budynki wysokie, pale, obliczenia
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest zaprojektowanie posadowienia budynku wielokondygnacyjnego w zwartej zabudowie z zastosowaniem palisady z pali. Praca składa się z dwóch części , opisowej w której przedstawiono wybrane rozwiązania posadowień pośrednich oraz części obliczeniowej obejmującej: · obliczenie palisady z pali CFA pod zewnętrzną część budynku · posadowienie stóp fundamentowych na palach Atlas pod wewnętrzną część budynku · posadowienie płyty fundamentowej posadowionej na palach Atlas pod trzon budynku Część projektowa posadowienia na palach Atlas obejmuje: - zebranie obciążeń, - określenie nośności pojedynczego pala, - określenie nośności pali w grupie, - obliczenia wytrzymałościowe pali, - obliczenia wytrzymałościowe płyty i stóp fundamentowych opartych na palach, - określenie osiadań Część projektowa posadowienia na palach CFA obejmuje: - zebranie obciążeń, - określenie nośności pojedynczego pala, - określenie nośności pali w grupie, - obliczenia wytrzymałościowe pali, - obliczenia wytrzymałościowe ław opartych na palach, - określenie osiadań
File
  • File: 1
    Lipiński Łukasz p. magisterska 711.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTe38253e05c754a1ea7ef189407c81aa5/
URN
urn:pw-repo:WUTe38253e05c754a1ea7ef189407c81aa5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page