Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza porównawcza stacji gazowych

Mirosław Stefański

Abstract

-
Record ID
WUTe2575e5bfa874ae78c73c1a8fd05a806
Diploma type
Master of Science
Author
Mirosław Stefański (FEE) Mirosław Stefański,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Andrzej J. Osiadacz (FEE/DPEGHS) Andrzej J. Osiadacz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-01-2002
Issue date (year)
2002
Pages
56
Reviewers
Andrzej J. Osiadacz (FEE/DPEGHS) Andrzej J. Osiadacz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Marian Rosiński (FEE/DHV) Marian Rosiński,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
sieć gazowa,paliwo gazowe,gazociąg,operator sieci gazowej,ciśnienie,stacja gazowa,stacja redukcyjna,stacja pomiarowa
Keywords in English
gas network, gas fuel, gas pipeline, gas network operator, pressure, gas station, reduction station, measurement station
Abstract in Polish
-

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTe2575e5bfa874ae78c73c1a8fd05a806/
URN
urn:pw-repo:WUTe2575e5bfa874ae78c73c1a8fd05a806

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page